Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Pierwszy absolwent anglojęzycznych studiów doktoranckich

Doktor Mohamed El-Sherbiny, pracownik naukowy Narodowego Instytutu Badawczego w Kairze, jest pierwszym absolwentem anglojęzycznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Pracę doktorską pt. „Oleje w formie nanoemulsji w żywieniu krów mlecznych” Mohamed El-Sherbiny zrealizował w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Szumacher-Strabel.
 
Podczas obrony,  Mohamed El-Sherbiny, przedstawił wyniki doświadczeń in vitro i in vivo, opublikowanych jako cykl prac w Journal of Dairy Science oraz  w Journal of Animal and Feed Sciences.
 
Liczba studentów  anglojęzycznych studiów III stopnia realizujących prace doktorskie w naszym uniwersytecie systematycznie wzrasta, a absolwent z Egiptu przejdzie do historii UPP, jako pierwszy absolwent ze stopniem doktora  nauk rolniczych w zakresie zootechniki, anglojęzycznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Dr Mohamed El-Sherbiny wraca do kraju i  życzymy mu powodzenia w kontynuowaniu kariery naukowej.

 

Rzecznik prasowy UP
13 lutego 2017 r.