Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Stowarzyszenie Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego "Nasze Osiedle"