Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Studia II stopnia

Rekrutacja w 5 krokach:

 1. Zarejestrować się na stronie internetowej rekrutacji (link). Wyniki będzie można uzupełnić zgodnie z terminarzem (link).
 2. Uiścić opłatę rekrutacyjną (osobno na każdy wybrany kierunek oraz formę studiów). Dane do przelewu znajdują się w zakładce płatności na koncie kandydata.
 3. Egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów, którzy posiadają na swoich kontach status "skierowany na test". Termin egzaminu zostanie opublikowany w trakcie rekrutacji.
 4. Ogłoszenie wyników: zmiana statusów na kontach kandydatów oraz wywieszenie list rankingowych w formie wydrukowanej w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28).
 5. Złożenie dokumentów zgodnie z wykazem (link) i terminarzem (link).
  UWAGA! dokumenty składają wyłącznie kandydaci, którzy posiadają na swoim koncie status "zakwalifikowany do przyjęcia".
  Jest możliwe przesłanie wymaganych dokumentów pocztą – decyduje data wpływu do Uczelni.
  Adres do wysyłki: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.
  Prosimy na kopercie napisać wydział, kierunek i tryb studiów.