Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Zajęcia nadprogramowe dla studentów I roku

 Komunikat
w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych
w roku akademickim 2012/2013
 
  1. Zajęcia nadprogramowe mają na celu wyrównanie lub podniesienie wiedzy z zakresu szkoły średniej. Udział w tych zajęciach jest dobrowolny.
  2. W bieżącym roku akademickim Uczelnia proponuje 20. godzinne kursy z:

a) chemii, matematyki i fizyki,

b) wybranego języka obcego, niezależnie od programowych lektoratów.

  1. Kursy z chemii, fizyki i matematyki są zajęciami konsultacyjno-rachunkowymi, realizowanymi w grupach 20 osobowych. Cena kursu wynosi 60,- zł.
  2. Zajęcia językowe (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski lub włoski) odbywają się w grupach 15. osobowych. Cena kursu wynosi 100,- zł.
  3. Aby wziąć udział w wybranym kursie należy wnieść stosowną opłatę na konto nr 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894, subkonto: 293.93.560 i nazwa przedmiotu lub bezpośrednio w kasie Uczelni (Collegium Maximum, na parterze za szatniami).
  4. Z dowodem wpłaty należy zgłosić się do osoby organizującej kurs:

a) chemia – dr Wiesława Mroczyk, tel. 61 848 7842, e-mail: wmroczyk@up.poznan.pl

b) fizyka –  mgr inż. Ewa Siwulska-Magnuska, tel. 61 848 7495, e-mail: siwmag@up.poznan.pl

c) matematyka – dr Ewa Bakinowska tel. 61 848 7139, e-mail: ewabak@up.poznan.pl
oraz matematyka dla kierunków: Ekonomia i Finanse i rachunkowość – dr Romana Głowicka tel. tel. 61 848-7113, email: roma@up.poznan.pl 

d) języki obce – mgr Anna Binczarowska, tel. 61 848 7087,e-mail: spnjo@up.poznan.pl

  1. Pierwszy etap tworzenia grup kończy się 18 października br. Inne szczegóły, w tym terminy zajęć będą ustalane bezpośrednio przez prowadzących.
 / - / prof. dr hab. Monika Kozłowska
Prorektor ds. Studiów

 

Poznań, dnia 5 października 2012 roku