Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Studium Podyplomowe „Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

Studia prowadzi:
dr hab. Robert Kamieniarz, Kierownik Zakładu Łowiectwa

Szczegółowe informacje, w tym o rekrutacji na stronie: www: Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny

Dodatkowych informacji udzielają:
Sekretarz studiów – Danuta Kamieniarz – tel. 601 149 402
lub Robert Kamieniarz – tel. 61. 848 78 63

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Studia Podyplomowe „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny”
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
e-mail: splowiec@up.poznan.pl